Blogolj!
Október 1., csütörtök Malvin, Teréz
14-21 °C
EUR: 365,34 Ft
USD: 312,19 Ft
CHF: 338,01 Ft
75 éves Molnár Piroska, Kossuth-díjas színésznő
Részletek

Általános szerződési feltételek

Felhasználási feltételek

blogszolgáltatás igénybevételére

1. Általános Szerződési Feltételek

Cvikker Média Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás - a https://www.blogstar.hu oldalairól elérhető blogszolgáltatás -, (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vételének feltételeit az alábbi Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF.) tartalmazzák. Az ÁSZF. elfogadásával a Szolgáltató és a regisztrált Igénybevevő között (a továbbiakban: Felhasználó) szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre az ÁSZF-ben meghatározott tartalommal. Jelen ÁSZF. rendelkezései 2015. május 15. napjától határozatlan ideig hatályosak.

2. Fogalmak:

a) Szolgáltató: Cvikker Média Kft., székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2, adószám: 25180453-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-204483, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, elektronikus levelezési cím: cvikkermedia@gmail.com, telefon: 06303395716 Kamara megnevezése: BKIK

b) Szolgáltatás: a https://www.blogstar.hu oldalairól elérhető regisztrációhoz kötött blogszolgáltatás, melynek keretében a Felhasználó a https://www.blogstar.hu weboldalról blogot hozhat létre, közzétehet, szerkeszthet, és/vagy hozzászólhat mások blogjain a https://www.blogstar.hu weboldal alatt nyilvánosságra hozott tartalomhoz.

c) Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő Szolgáltatás regisztrált igénybevevője;

d) Látogató: a https://www.blogstar.hu oldalakon közzétett blogot, a blogszolgáltatás részét képező tartalmat megtekintő személy, aki nem rendelkezik a 4. pont szerinti regisztrációval, vagy regisztrációval rendelkezik ugyan, de nincs belépve az adminisztrációs felületen.

e) A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-21., elektronikus levelezési címe: info@ezit.hu)

3. A szolgáltatás leírása és lényeges tulajdonságai

3.1. A Szolgáltatással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) alapján a Szolgáltató a Felhasználó által biztosított információt tárolja (Eker. tv. 2. § lc) és felületet biztosít a Felhasználó által biztosított információ nyilvánosság való közvetítéséhez.

3.2. A Szolgáltatás regisztrációt követően vehető igénybe.

3.3. A Szolgáltatás a Felhasználó számára ingyenes.

3.4. A Szolgáltatás keretében létrehozott blogokon hirdetési felületek kapnak helyet a 7.14., 7.15. és 8. 16. pontokban írt feltételekkel, amely a Szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezik.

3.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF. rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa a 10.7. pontban írt rendelkezések betartásával.

3.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást bármely időpontban megszüntesse a 8.17. pontban írtak szerint.

3.7. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

4. A regisztráció folyamata

4.1. A Felhasználó a https://www.blogstar.hu oldalon tud regisztrációt kezdeményezni, mely során választhat:

a) regisztrál megadva nevét, email címét és jelszavát, vagy

b) a facebook accountját használva regisztrál.

Amennyiben a Felhasználó a b) pontban írtak szerint regisztrál, úgy hozzájárulásával a Facebook átadja a Szolgáltatónak a Felhasználó nevét, email címét, telefonszámát és ismerős listáját.

4.2. A Felhasználónak a 4.1. a) pontban írtak szerinti regisztráció esetén a PROFIL-ban van lehetősége arra, hogy a blogját a facebook profiljával összekapcsolja. Ez esetben Facebook átadja a Szolgáltatónak a Felhasználó 4.1. b) pontjában írt adatait.

4.3. A regisztrációt követően a Felhasználónak meg kell adnia a PROFIL-ban a nick nevét és az avatar képet, és amennyiben a Felhasználó a 4.1. a) pontban írtak szerint regisztrált, a telefonszámát.

4.4. Amennyiben a Felhasználó 4.1. b) pont szerint regisztrál vagy a blogját a facebook profiljával összeköti (4.2.), úgy a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez facebook hozzáférésével beléphet, valamint blogbejegyzései és hozzászólásai megosztásra kerülnek üzenőfalán ismerősei számára.

5. A szerződéskötés technikai lépései, a szerződés létrejötte

5.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltató által https://www.blogstar.hu webcím alatt a „Regisztrálok” lehetőségre kattintva rendeli meg, határozatlan időtartamra. A Felhasználó a regisztrációval kifejezetten kéri, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a Szerződés létrejötte időpontjában kezdje meg. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

5.2. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó regisztrációjának elküldésétől számított, a Szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

5.3. A Felhasználó az ÁSZF. rendelkezéseit a regisztráció során tett nyilatkozattal (checkbox), a Látogató a Szolgáltatás bármely eleme használatának megkezdésével fogadja el.

5.4. A Szerződés a regisztráció Szolgáltató általi visszaigazolását követően, a Felhasználónak a Szolgáltatás adminisztrációs felületére való első belépése időpontjában jön létre. A Szerződés nyelve magyar.

5.5. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem rögzíti, nem iktatja, utóbb nem hozzáférhetők.

5.6. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó, az ÁSZF-ből elérhető (linkelhető) dokumentumok (Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően, Adatkezelési tájékoztató, Adatvédelmi szabályzat) a Szerződés részét képezik és kötelezőek valamennyi Felhasználóra.

5.7. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: A regisztráció során megadott adatok módosíthatók, illetve törölhetők a regisztráció előtt. A regisztrációt követően az elírt adatok kijavítása érdekében keresse a Szolgáltatót a 2. a) pontban közzétett elérhetőségen.

6. A szolgáltatás igénybevétele és feltételei

6.1. A Felhasználó https://www.blogstar.hu webcím alatti adminisztrációs felületre hozzáférésével belépve használhatja a regisztrációhoz kötött Szolgáltatást, azaz indíthat blogot, és/vagy hozzászólhat mások blogjain. A Felhasználó több egyedi blogoldalt is létrehozhat.

6.2. Új blog indítása, használata: A Felhasználó az adminisztrációs felületen az "Új blogot indítok!" lehetőségre kattintva kezdeményezhet saját blogot. A Felhasználó a blogba a hozzáférésével bejelentkezve tölthet fel új bejegyzéseket, és moderálhatja a hozzászólásokat. A blogon a Felhasználó regisztráció során megadott neve vagy nick neve, mint szerző, és a névhez feltöltött profilkép (avatar) megjelenítésre kerül.

6.3. Hozzászólás más blogján: A Felhasználó a https://www.blogstar.hu webcím alatti oldalakon mások blogjain akkor tud hozzászólni, ha be van jelentkezve a saját blogfelületén. A hozzászólás során a Felhasználó regisztráció során megadott neve vagy nick neve és profilképe megjelenítésre kerül.

7. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

7.1. A Felhasználó jogosult az általa megrendelt Szolgáltatás igénybevételére, a Szolgáltató jelen Szerződés 8.1. és 10.4. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

7.2. A Felhasználó jogosult blog indítására és/vagy hozzászólhat mások blogjain.

7.3. A Felhasználó hozzájárul, hogy neve vagy választása szerint nick neve és képe (avatar) szerzőként a blogján és hozzászólásában megjelenítésre kerüljön.

7.4. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a blogbejegyzése (hozzászólásokkal is) bármikor kiajánlásra kerüljön a Szolgáltató által a https://www.blogstar.hu főoldalán és/vagy a https://www.blogstar.hu portál blogbejegyzéseket listázó aloldalain, azzal a szándékkal, hogy felkeltse az olvasó figyelmét, és tovább navigálja az olvasót a blogbejegyzés eredeti oldalára. A Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a kiajánláshoz a blogbejegyzés tartalmából a Szolgáltató részleteket emeljen ki. A Szolgáltató a kiajánlásról a Felhasználót a PROFIL-ban megadott email címen értesíti.

A Felhasználó a facebook accountjával történő regisztráció [4.1. b)], vagy amennyiben blogját a facebook profiljával összekapcsolja (4.4.) hozzájárul ahhoz, hogy a blogja és hozzászólásai a facebook ismerős listáján a megosztásra kerüljenek. Ez a beállítás a PROFIL-ban bármikor kikapcsolható a Felhasználó által.

7.5. A Felhasználó bármely időpontban jogosult a saját blogjának törlésére.

7.6. A Felhasználó köteles a regisztráció során és a PROFIL-ban a valós adatait megadni és az általa megrendelt Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.), köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a Szolgáltatót.

7.7. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató az Felhasználó azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél és eljáró hatóság részére átadja.

7.8. A Felhasználó köteles az általa feltöltött információk, fájlok, képek és videók közzététele előtt azok jogi helyzetét megvizsgálni a jogosulatlan közzététel megakadályozása érdekében. A jogosulatlan közzététel jogi következményei a Felhasználó terhelik.

7.9. Tilos a Felhasználó számára különösen:

 • a szolgáltatás felhasználásával jogszabályba ütköző képi, zenei, szöveges tartalmat közzétenni,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseibe ütköző hirdetést és/vagy reklámot közzétenni.
 • működése során jogszabályba ütköző tevékenység megvalósítása (különös tekintettel személyiségi jogok-, szerzői jogok megsértése),

7.10. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név (email cím) és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A Felhasználó felhasználói nevét (email cím) és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben a Felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a Szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

7.11. A Felhasználó köteles az általa üzemeltetett blog szerkesztése, működtetése valamint általa közzétett (7.15. pont) hirdetés és/vagy reklám során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartani (különös tekintettel az adatvédelmi, személyiségi jogok, szerzői jogok szabályai, reklámtevékenységre vonatkozó szabályok.). A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit nem tartja meg és ebből eredően, vagy a Felhasználó által közzétett hirdetés és/vagy reklám kapcsán a bármely hatóság vagy bíróság a Szolgáltató felelősségét megállapítja és a Szolgáltatóval szemben ebből eredően kötelezettséget állapítana meg, ide értve különösen a bírságot, kártérítést, sérelem díjat, vagy a Szolgáltatóval szemben harmadik személy igényt támaszt a közzétett hirdetés és/vagy reklámmal összefüggésben, úgy Szolgáltatót terhelő kötelezettség megfizetése alól a Felhasználó köteles a Szolgáltatót mentesíteni. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával az e pontban írt feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

7.12. A Felhasználó köteles olyan elektronikus elérhetőséget (email cím) megadni és fenntartani, amelyen elérhető. A Felhasználó elektronikus elérhetőségének hibájából vagy bármely, a Felhasználónak felróható okból elveszett üzenet következményeiért a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Felhasználó az adminisztrációs felület PROFIL menüpontja alatt megtalálható adatainak megváltozására jogosult. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért a Felhasználó felelősséggel tartozik.

7.13. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a PROFIL-ban megadott email címre a Szolgáltatást érintő hírekről és a Szolgáltató partnerei és hirdetői ajánlatáról. A Felhasználó jogosult feliratkozni a https://www.blogstar.hu felületen más Felhasználó(k) blogjainak értesítőjére (blogértesítő szolgáltatás). A feliratkozást követően az adott blog új blog bejegyzéséről e-mail értesítést küld a Szolgáltató a Felhasználónak, a PROFIL-ban megadott email címre. A Felhasználó a blogértesítő szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, az új blog bejegyzésről értesítő e-mailben található hivatkozásra (link) kattintva.

7.14. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az egyedi blogokon hirdetési felületek kapnak helyet, amelyek a Szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezik. A Felhasználó elfogadja és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató saját, illetve harmadik személy hirdetését és/vagy reklámját elhelyezze a Szolgáltató által biztosított, a Felhasználó szerkesztésében lévő blogfelületen, kivéve a 7.15. pontban meghatározott felületet. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás keretében létrehozott blogfelületen jogosult, de nem köteles hirdetést és/vagy reklámot elhelyezni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató által elhelyezett hirdetés és/vagy reklám teljes bevétele a Szolgáltatót illeti, az 3.3. pontban írtakra figyelemmel.

7.15. A Szolgáltató a Felhasználó számára, a Felhasználó szerkesztésében lévő egyedi blogfelületen hirdetési felületet biztosít, a Szolgáltató által kijelölt helyen.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó e felületeket a hasznosítsa, ennek keretében a Felhasználó jogosult e hirdetési felületeken bannerhelyeket értékesíteni. E tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt feltételek teljesítése (pl. érvényes adószám) a tevékenység megkezdését megelőzően a Felhasználó kötelessége, ezek elmulasztásából, hiányosságából adódó következményért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a blogfelületen általa elhelyezett hirdetés és/vagy reklám közzétételével kapcsolatban ő minősül a reklám közzétevőjének és a felelősség kizárólag őt terheli. A Felhasználó vállalja, hogy a reklám közzétevőjeként a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben előírt nyilatkozat tételi és egyéb kötelezettségeknek eleget tesz.

A Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Felhasználó által elhelyezett hirdetés és/vagy reklám értékesítésből származó jövedelem a Felhasználót illeti meg, és az ezzel kapcsolatos minden jogi-, és adózási (bevallás, adófizetés, stb.) kötelezettség a Felhasználót terheli, ezek be nem tartásából eredően felelősségét a Szolgáltató kizárja.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó szerkesztésében lévő blogfelületen Felhasználó által elhelyezett hirdetés és/vagy reklám után a Szolgáltatónak fizetési kötelezettsége nincs, ezzel kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben igényt nem támaszthat.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 7.15. pont alapján megjelenő hirdetés és/vagy reklám megjelenésében és/vagy tartalmában nem ütközhet a Szolgáltató által a blogfelületen 7.14. pont alapján elhelyezett hirdetéssel és/vagy reklámmal. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó, illetve a Szolgáltató által elhelyezett hirdetés és/vagy reklám ütközése estén minden esetben elsőbbséget élvez a Szolgáltató által közzétett hirdetés és/vagy reklám, még akkor is, ha azt Szolgáltató a Felhasználó által feltett hirdetés és/vagy reklám utáni időpontban helyezi el a blogfelületen.

Ütközés esetén e tényről a Szolgáltató a Felhasználó PROFIL-ban megadott e-mail címére értesítést küld. Az értesítés követő 3 naptári napon belüli időpontban a Felhasználó köteles az ütköző hirdetést és/vagy reklámot az oldalról levenni. Ennek elmulasztása esetén, a határidő elteltét követően, a Szolgáltató jogosult az ütköző hirdetést inaktívvá tenni, mellyel összefüggésben a Szolgáltató a kártérítési felelősségét kizárja. A Felhasználó kijelenti, hogy e pont rendelkezéseit kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

7.16. A természetes személy Felhasználó tudomásul veszi és az ÁSZF. elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztráció során és a PROFIL-ban megadott személyes adatainak a Szerződés 8.14. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

7.17. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a blog biztonságos és jogszerű üzemeltetése érdekében fenntartja a jogot arra, hogy bármikor inaktiválja a Felhasználó blogbejegyzését, és/vagy a blog hozzászólását vagy hozzászólásait, amennyiben az sérti az ÁSZF. rendelkezéseit. Ez esetben a Felhasználó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve másik blogszolgáltatót választani. Ehhez a Szolgáltató biztosítja a Felhasználó részére a Felhasználó blogtartalmának world press szabvány szerinti exportját.

7.18. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ÁSZF. rendelkezéseinek megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggeszteni és a további Szolgáltatást megtagadni és a létrehozott blogot törölni.

7.19. A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a felelősségét kizárja (8.7.) minden, esetlegesen bekövetkező kárért, amely abból ered, hogy e Szerződés megszegése vagy a Szolgáltatás igénybevétele során Felhasználó által betartandó jogszabályok megsértése miatt a Szolgáltató a Felhasználót Szolgáltatás igénybevételében korlátozza, vagy a további Szolgáltatást megtagadja és/vagy a Felhasználó által létrehozott blogot töröli.

8. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

8.1. Szolgáltató köteles a Felhasználó által a regisztráció során kiválasztott a https://www.blogstar.hu alatt megismert szolgáltatások biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt.

8.2. A Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozásának (regisztráció) napjától kezdődően biztosítja a Szolgáltatás folyamatos működőképességét.

8.3. A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani.

8.4. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli, de legkésőbb 72 órán belüli elhárításáért.

8.5. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését megtagadhatja, amennyiben a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése, büntető vagy szabálysértési jogszabályokba ütköző tevékenység).

8.6. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF. rendelkezéseinek Felhasználó által történő megszegése esetén a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggeszteni és a további Szolgáltatást megtagadni és a létrehozott blogot törölni.

8.7. A Szolgáltató a felelősségét kizárja minden, esetlegesen bekövetkező kárért, amely abból ered, hogy az ÁSZF. rendelkezéseinek megszegése vagy a Szolgáltatás igénybevétele során Felhasználó által betartandó jogszabályok megsértése miatt a Szolgáltató a Felhasználót Szolgáltatás igénybevételében korlátozza, vagy a további Szolgáltatást megtagadja és/vagy a Felhasználó által létrehozott blogot töröli.

8.8. A Szolgáltató részére harmadik személy által biztosított internet szolgáltató szolgáltatásának korlátozásából, kimaradásából eredő szolgáltatás korlátozásáért, szüneteléséért felelősséget nem vállal, ebből adódó károkért felelősségét kizárja.

8.9. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

8.10. A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására.

Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

a 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),

az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

8.11. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

8.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Felhasználót értesíteni.

8.13. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által a regisztráció során, illetve a PROFIL-ban megadott adatok nem tükrözik a valóságot a szolgáltatást felfüggessze. Felhasználó e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

8.14. Szolgáltató tájékoztatja a természetes személy Felhasználót, hogy a Szerződés teljesítéséhez Felhasználó következő adatait kezeli: a természetes személy Felhasználó családi és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, profilkép (avatar) és nick neve, amennyiben ilyen megadásra került, továbbá a 4.1. b) pont szerinti regisztráció esetében, valamint a 4.4. pont szerinti esetben a Felhasználó facebook ismerőslistája (PROFIL). Nick név megadása esetén a Felhasználó a PROFIL-ban beállíthatja, hogy a nick neve vagy a Felhasználó neve jelenjen meg szerzőként és hozzászólóként.

8.15. A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, a Felhasználó azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 90 naptári nap. Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Felhasználó adatait kizárólag Felhasználó hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Felhasználó az adatkezeléshez a Szerződés 7. 16. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

8.16. A Szolgáltató jogosult az egyedi blogokon elhelyezett hirdetési felületeken saját, illetve harmadik személy hirdetését és/vagy reklámját elhelyezni kivéve a 7.15. pontban meghatározott felületet. A Szolgáltató által elhelyezett hirdetés és/vagy reklám bevétele teljes egészében a Szolgáltatót illeti.

8.17. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást bármely időpontban megszüntesse.

Erről a Szolgáltatás megszüntetésének időpontját megelőzően 15 naptári nappal tájékoztatni köteles a Felhasználókat a Szolgáltató honlapjának nyitóoldalán (https://www.blogstar.hu) jól látható módon. Ez esetben a Szolgáltató biztosítja a Felhasználónak a saját blogfelületre feltöltött tartalom world press szabvány szerinti exportját.

9. A szerződés megszűnése, megszüntetése

9.1. A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott Szolgáltatásokat a Szerződés fennállásának időtartama alatt biztosítja az Felhasználó számára.

9.2. A Szerződés megszűnik:

 • amennyiben a Felhasználó eláll (9.5.) a Szerződéstől vagy a 9.5. pontban írt határidőben felmondja azt;
 • amennyiben a szerződést bármelyik fél, a másik félhez címzett nyilatkozatával, 15 nap felmondási idővel felmondja;
 • amennyiben bármely fél a szerződést azonnali hatállyal felmondja, az ÁSZF-ben szabályozott okból;
 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • természetes személy Felhasználó halálával;
 • felek közös megegyezésével,
 • amennyiben a Felhasználó a blogot törli.
 • amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást megszünteti.

9.3. A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

9.4. A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a https://www.blogstar.hu oldalon (Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) tesz eleget.

9.5. A Felhasználó a Szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat, illetve amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást a Szerződés létrejötte időpontjában megkezdi, úgy a Felhasználót indoklás nélküli felmondási jog illeti meg. A Felhasználó az elállási jogát vagy az e pontban szabályozott felmondási jogát a szerződéskötés napjától számított 14 nap elteltéig, gyakorolhatja. Írásban történő elállás vagy felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltató ÁSZF. 2. a) pontjában megjelölt e-mail címére, vagy székhelyének címére.

9.6. A Szolgáltató, illetve a Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására különösen az alábbi esetekben:

- a Felhasználó számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozott vagy bizonyítható, hogy kárt okozhat vagy;

- nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;

- futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja, vagy üzemszerű működését gátolja.

- amennyiben a Felhasználó által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik,

- a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg vagy ennek alapos gyanúja felmerül (különös tekintettel személyiségi-, szerzői jogokra vonatkozó jogszabályok, illetve büntető vagy szabálysértési jogszabályok, vagy a reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályok megsértése),

- amennyiben bizonyítható, hogy a Felhasználó számára biztosított weboldalon az elhelyezett tartalom (feltöltött fájlok, képek és videók) a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy kárt okozott, vagy jogszabályellenes vagy;

- szerzői jogvédettek vagy jogdíj kötelesek (amennyiben bizonyítható információ kerül a Szolgáltató birtokába, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül az adott tartalmat - a Felhasználó értesítése nélkül – a Szolgáltató oldaláról eltávolítja).

- amennyiben Felhasználó a Szerződés 7.9. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg,

- amennyiben Felhasználó blogfelületén nem valós adatokat jelenít meg.

9.7. A Szolgáltató, illetve a Felhasználó az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél e-mail címére köteles megküldeni.

9.8. Szolgáltató e-mail címe: 2. a) pontban megadott e-mail cím

9.9. Felhasználó e-mail címe: PROFIL-ban megadott e-mail cím.

9.10. A Szolgáltatás jellege miatt, a Szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése okán a Felhasználót kártérítés nem illeti meg.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A Szolgáltató a https://www.blogstar.hu oldalakon kínált Szolgáltatás használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot. A Szolgáltatást biztosító program szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

10.2. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a blog elkészítése során használható arculati elemek nem a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen arculati elemek használatára a Felhasználó a Szerződés fennállásának idejére használati jogot kap.

10.3. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználó által feltöltött kép, szöveg, videó vagy hirdetés és/vagy reklám jogi helyzetét nem áll módjában ellenőrizni, így ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azt kizárja. A Felhasználó elfogadja, hogy a blogfelületre - ideértve a Felhasználó más blogján való hozzászólásait is - történő minden feltöltésből, és e tartalmak megjelenítéséből eredő minden jogi következmény a Felhasználót terheli.

10.4. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa az ÁSZF-ben meghatározott alapszolgáltatást 99 %-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére.

10.5. A tárterületen, a blogfelületen Felhasználó által elhelyezett adatok tartalmáért, a Felhasználónak a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azt kizárja, ez kizárólag a Felhasználó felelőssége, így minden jogkövetkezmény a Felhasználót terheli.

10.6. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

10.7. Jelen ÁSZF. rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. Erről a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 naptári nappal tájékoztatni kell a Felhasználókat. A tájékoztatás során a Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (https://www.blogstar.hu) jól látható módon köteles elhelyezni. A módosítás közzétételét követő 15 naptári nap határidőben a Felhasználó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás közzétételét követően a Felhasználó a Szolgáltatás bármely részének használatát megkezdi, az a módosításban közzétett rendelkezések elfogadásának minősül, ez esetben a Felhasználó felmondásra nem jogosult.

11. Vis major

11.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

11.2. Ha vis maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.3. Vis maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. Szolgáltató és Felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

12.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország vonatkozó jogszabályai, a magyar jog irányadó, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

12.3. Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat értékhatártól, vagy hatáskörtől függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Budapest, 2015. május 26.

Németh Mihály Zsolt
ügyvezető

https://szinesvilag.blogstar.hu/2020/09/30/kigyogyult-a-koronavirusbol-a-sef-de-nem-erez-illatokat-es-izeket/100788/

Kigyógyult a koronavírusból a séf, de nem érez illatokat és ízeket

Brazíliában közel 4,8 millió ember kapta már el a koronavírust. Ezek egyike Dudu Mesquita, aki egy brazil étteremlánc séfjeként dolgozik.
bulvár
A világ színes
https://ezatuti.blogstar.hu/2020/09/30/a-regi-lemez-hazug-soros-jelentessel-sorozza-brusszel-magyarorszagot/100802/

A régi lemez: hazug Soros-jelentéssel sorozza Brüsszel Magyarországot

Minő meglepetés: az Európai Bizottság hazánkat rugdosó „jogállamisági” jelentését tizenegy olyan „civil” szervezet tákolta össze, melyeket a milliárdos spekuláns, Soros György is támogat. Donáth Anna repes az örömtől, Varga Judit kijózanítja a liberányák huhogókat.
közélet
Ez a tuti