Blogolj!
Október 1., csütörtök Malvin, Teréz
14-21 °C
EUR: 365,34 Ft
USD: 312,19 Ft
CHF: 338,01 Ft
75 éves Molnár Piroska, Kossuth-díjas színésznő
Részletek

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
(adatkezelés megkezdése előtt)

 1. https://www.blogstar.huhonlapot működtető és a blogstar.hu domain alatt elérhető blogoldalakat (továbbiakban: honlap) üzemeltető Cvikker Média Kft. Szolgáltató, úgyis, mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő), tájékoztatja a honlap természetes személy Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz, illetve PROFIL kitöltéshez kötött.

A regisztráció, illetve a PROFIL kitöltése során a természetes személytől megadni kért adatok személyes adatnak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, az adatkezelés a Látogató, Felhasználó hozzájárulásán alapul.

 1. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályi rendelkezéseket betartja:

 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • a 2001. évi CVIII. törvény – Eker tv. (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

 1. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap látogatásakor regisztráció nélkül is az alábbi adatok kerülnek rögzítésre statisztikai elemzés céljára, mely adatok konkrét személyhez nem köthetők:

 • IP cím

 • Látogatás forrása

 • Látogatás időpontja

 • Oldalon eltöltött idő

 • Oldalon megnézett tartalom

 • Az adatkezelő a fenti adatokat a Google Analytics szoftverrel monitorozza, rögzíti.

 1. A honlapon, a regisztráció során kért adatok:

 • név

 • e-mail cím

 • jelszó vagy facebook accounttal történő regisztráció esetén Facebook átadja az adatkezelőnek a Felhasználó

 • nevét,

 • email címét,

A regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő az online ügylet lebonyolítása, a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli.

 1. A honlapon a PROFIL kitöltése során kért adatok:

 • természetes személy családi és utóneve

 • nick név (nem kötelező)

 • profilkép (avatar)

A PROFIL kitöltése során megadott adatokat az adatkezelő, mint Szolgáltató, az online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció célból kezeli.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a https://www.blogstar.hu weblap rendszere cookie-t használ a hatékony működés érdekében.


Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Google Remarketing és Adwords konverziókövetés

Az Adatkezelő a Google Adwords és Google Remarketing szolgáltatásainak használatával az Adword, és DoubleClick cookie adatait is gyűjti abból a célből, hogy Google a remarketing szolgáltatását használja a Google keresési és display hálózatában futó online hirdetéseinek kiszolgálásához és a hirdetések optimalizálásához. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=huFacebook Remarketing

Az Adatkezelő a Facebook remarketing szolgáltatásának használatával a Facebook Pixel cookie adatait is gyűjti abból a célből, hogy Facebook remarketing szolgáltatását használja online hirdetéseinek Facebook felületein történő kiszolgálásához és a hirdetések optimalizálásához.
A Facebook adatvédelmi tájékoztatóját itt:
https://www.facebook.com/privacy/explanation eléri

Cookiek letiltása:

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookiek használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el. Az alábbiakban a három leggyakrabban használt böngésző cookie beállításait mutatjuk be, így lehetőségük van a cookiek tiltására:

Chrome

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy inaktiválható a funkció.

Böngésző url: chrome://settings/content/cookies

A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.

Firefox

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a weboldal hibáját okozhatja)”.

Böngésző url: about:preferences#privacy

A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.

Edge

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata.

Böngésző url: nincs

A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült.

OneSignal push szolgáltatás

A OneSignal push szolgáltatásával a felhasználó böngészőjébe tudunk közvetlenül push üzenetet küldeni a friss bejegyzésekről. Az üzenetküldés a blogra történő látogatáskor megjelenő felugró ablakban kerülhet a felhasználó által elfogadásra, és a későbbiekben bármikor törölhető a böngésző beállításaiban. Amennyiben több blogba iratkozik fel, az értesítések küldését egyesével tudja elvégezni.
A OneSignal adatvédelmi tájékoztatóját itt:
https://onesignal.com/privacy_policy éri el

 1. Adatkezelésre, feldolgozásra jogosult:

Cégnév: Cvikker Média Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 11. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-204483

Céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail: cvikkermedia@gmail.com

Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a regisztrációhoz szükséges adatokat az online ügylet lebonyolításához, a szolgáltatás nyújtásához, a PROFIL adatait online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció céljából kezeli, addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Az adatok Szerződés megszűnését követő 90. naptári napon törlésre kerülnek.

Az adatkezelő a hatályos magyar számviteli és adózási jogszabályokban meghatározott körben és időtartamra köteles megőrizni a teljesített szolgáltatásra vonatkozó adatokat.

 1. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A Felhasználót a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján megilleti az adatkezeléssel összefüggésben: a tájékoztatás és helyesbítés joga, az adatok törlése vagy zárolása kérése, az előzetes tájékoztatás és tiltakozás joga és a bíróság, hatóság előtti jogérvényesítés joga. A Felhasználót megillető jogok tartalmának részletes leírása megtekinthető az adatkezelő Adatvédelmi szabályzatának III.) 3. pontjában.

 1. Jogorvoslat lehetősége:

Amennyiben a Cvikker Média Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája van, forduljon hozzánk e tájékoztatóban írt e-mail címen.

Panasszal, jogorvoslati lehetőséggel a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.
 1. A felhasználás célja, általános rendelkezések:

Adatkezelő, a célhoz kötöttség alapelve szerint (Infotv. 4.§), a Felhasználó azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.

A Felhasználó az adatkezeléshez az ÁSZF 7.16. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul a https://www.blogstar.hu felületen történő regisztráció során. A Felhasználó ÁSZF 7.13. pontjában tett nyilatkozatával hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a PROFIL-ban megadott email címre a Szolgáltatást érintő hírekről és a Szolgáltató partnerei és hirdetői ajánlatáról. A Felhasználó ÁSZF 7.14. pontjábantett nyilatkozatával hozzájárul, hogy a Szolgáltató saját, illetve harmadik személy hirdetését és/vagy reklámját elhelyezze a Szolgáltató által biztosított, a Felhasználó szerkesztésében lévő blogfelületen, kivéve a 7.15. pontban meghatározott felületet.

Az adatkezelő a Felhasználó adatait a Felhasználó hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja.

Szolgáltató az adatot meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében kezel.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például a https://www.blogstar.hu oldalról elérhető blogszolgáltatásra történő regisztráció.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli. Az adatkezelő személyes adatkérésre törvény felhatalmazása alapján jogosult szervezeteknek (nyomozó ható́ság, bíróság, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat stb.) - jogszabályban meghatározott célból - kérelmükre köteles átadni a Felhasználó nyilvántartott adatait.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán a Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1146 - Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2.

Email: info@blogstar.huA Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Telefon: +36 (1) 391-1400

 • Fax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 28 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 28 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 28 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására azzal, hogy ennek időpontjáról a Látogatót, Felhasználót tájékoztatja.

Jelen szabályzat 2018.05.24.-től hatályos.https://ezatuti.blogstar.hu/2020/09/30/a-regi-lemez-hazug-soros-jelentessel-sorozza-brusszel-magyarorszagot/100802/

A régi lemez: hazug Soros-jelentéssel sorozza Brüsszel Magyarországot

Minő meglepetés: az Európai Bizottság hazánkat rugdosó „jogállamisági” jelentését tizenegy olyan „civil” szervezet tákolta össze, melyeket a milliárdos spekuláns, Soros György is támogat. Donáth Anna repes az örömtől, Varga Judit kijózanítja a liberányák huhogókat.
közélet
Ez a tuti
https://azallatisember.blogstar.hu/2020/09/30/allati-sztori-huszonnegy-ev-utan-tert-haza-egy-galamb-/100782/

Állati sztori: huszonnégy év után tért haza egy galamb!

Olyan történt, amire senki sem számított, tekintettel arra, hogy tizenöt-huszonöt évet élnek ezek a madarak.
állat
Az állat is ember