Blogolj!
Október 10., csütörtök

Kittenberger Kálmán születésének évfordulója

2019.10.10.
K77

138 évvel ezelőtt született Kittenberger Kálmán a legnagyobb magyar Afrika-kutató, kiemelkedő hazai zoológus, nagyszerű tanár, író. Ő volt a magyar vadászirodalom klasszikusa, mindemellett huszonnyolc éven át volt a Nimród című vadászúsjág főszerkesztője. Elképesztően kalandos élete során több alkalommal is életveszélybe került. 

Kittenberger Kálmán (Léva, 1881. október 10. – Nagymaros, 1958. január 4.) magyar Afrika-kutató, zoológus, tanár, vadász és természettudományi író. A magyar vadászirodalom klasszikusa, 1920–1948 között a Nimród vadászújság főszerkesztője.

Szegény, nyolc gyermeket nevelő felvidéki iparoscsaládba született. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte el. A gimnáziumból (részben anyagi, részben fegyelmi okból) a lévai tanítóképzőbe iratkozott át. Természetrajz tanára, Kriek Ernő tanította meg az állatok preparálására, az ő ajánlására kapott később segédpreparátori állást a Magyar Nemzeti Múzeumban, miközben a tanárképző főiskolát is látogatta. A családnak nem volt pénze a taníttatásra és olyan életet élt, hogy a nélkülözések miatt többször az öngyilkosság szélére sodoródott. Ebből kitörni úgy tudott, hogy önképzéssel szerzett tudást a trópusok élővilágáról, megismerkedett többek közt Herman Ottóval és Bíró Lajossal. A tanulmányai közben végzett segédpreparátori munkáját nem fizették meg, így nem tudta fenntartani magát, ezért félbe kellett szakítania tanulmányait és tanítói állást vállalt 1902 őszén Tatrang faluban, a hétfalusi csángók közt. Választása azért esett erre a vidékre, hogy legalább vadászszenvedélyének hódolhasson.

Először 1903-ban Damaszkin Arzén bácskai földbirtokos kísérőjeként járt Afrikában. Anyagi körülményei miatt az utazásra reménye sem lehetett, Madarász Gyula ornitológus azonban beajánlotta őt az Afrikába készülő Damaszkinhoz, akinek szüksége volt preparátorra. Damaszkin azonban csak az ott-tartózkodás költségeit fedezte, az utazásét nem. Szalai Imre közbenjárására a Nemzeti Múzeum biztosította számára a szükséges eszközöket és egy esztendei fizetést, cserébe Kittenberger gyűjteményeket ígért a Múzeumnak.

1903-ban érkeztek Mombasza kikötőjébe, innen az új Uganda vasúton utaztak a szárazföld belseje felé, majd fárasztó gyalogút következett. Damaszkin rövid idő múltán visszatért, de felszerelését társa számára hátrahagyta. Egyedül e körülmény folytán maradhatott Afrikában. Kittenberger maláriától szenvedve gyalogolt 140 kilométert, Moshiba már súlyos állapotban érkezett, de túlélte a kórt, és már lábadozásának heteiben állatminták gyűjtésébe kezdett. Ezután bennszülött vezetőkkel hosszú vadászutakat tett Tanganyika (ma: Tanzánia), a mai Kenya és Uganda vadonjaiba. Gyakran napokig követte az elefántcsordákat, hogy megfigyelje őket. Mivel itthonról nem kapott segítséget, Kittenberger gyakran került olyan helyzetbe, hogy bőröket és trófeákat kellett eladnia. Többször került életveszélybe, egy ízben például egy rátámadó oroszlán a földre döntötte, és csak nagy szerencsével szabadult, sebekkel borítva. Kötszereit az előző napon kénytelen volt elcserélni. Sérült, lecsüngő ujjpercét levágta, és elküldte a Nemzeti Múzeum igazgatójának, hogy a rajta lévő arzénnyomokat látva az megbizonyosodjék róla: Kittenberger folytatja a gyűjtést és preparálást. Munkáját ekkor csak több hónapos ápolás után tudta folytatni.

Ezzel együtt 6 alkalommal összesen 16 évet töltött ott. Több, mint 60 000 példányból álló anyaggal gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum állattani gyűjteményeit. Ez a gyűjtemény mintegy 300 új állatfajt tartalmazott, amiből közel negyvenet Kittenbergerről neveztek el. 1903-1906 között azokat a területeket járta be a Kilimandzsáró vidékén, ahol másfél évtizeddel korábban Teleki Sámuel járt. 1906-1907-ben járt Tanzániában. Etiópiában a tudományosan szinte teljesen feltáratlan Danakil-földön végzett kutatásokat. 1908 és 1912 között a Viktória-tó keleti partvidékén, míg a világháborút megelőző két esztendőben Ugandában és Belga Kongóban gyűjtött és vadászott.

Az első világháború idején a brit hatóságok internálták, mint ellenséges állam polgárát. Öt évet töltött Indiában hadifogolytáborban. Vadászfegyvereit, felszerelését, gyűjteményét elkobozták, ezek végleg elvesztek. Indiai hadifogságából 1919-ben szabadult.

Innen hazatérve sem állást, sem lakást nem kapott. A nélkülözések után a Nimród című folyóirat szerkesztője, majd tulajdonosa lett. Emellett több természettudományi szaklap munkatársa volt. Afrikai kutatásai idején közvetlen kapcsolatban állt a hazai természettudomány legnevesebb képviselőivel, kiterjedt levelezést folytatott velük. Ezek a levelek ma már tudománytörténeti források. E szempontból különösen jelentős és életének alakulására is döntő befolyással bírt Kovács Ödön amatőr zoológussal folytatott tudományos információcseréje.

Tizenkét esztendő után, 1925–26-ban utazhatott újra Kelet-Afrikába. Ugandában, a Ruwenzori-hegység körüli őserdőkben vadászott a MNM számára. 1928–29-ben ismét felkereste Uganda nyugati területeit, utolsó vadász- és gyűjtőútján a nagyvadak és madarak életét tanulmányozza. Több mint 60 000 darabból álló gazdag gyűjteményt hozott a Nemzeti Múzeumnak, benne 300 új állatfaj példányaival, ezek közül mintegy negyvenet róla neveztek el.[4]

1930-ban sikertelenül pályázott a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatói állására.

Kittenberger 28 éven át, 1948-ig szerkesztette a Nimród c. folyóiratot, közben a marosvásárhelyi Vadász Újságban is publikált. 1948-ban a politikai hatalom félreállította. Még vadászfegyverét is elvették. Jövedelem és lakás nélkül maradt. Ekkor Kovács Ödönnek, Abesszíniában tragikus körülmények közt elhunyt vadásztársának családja adott neki szállást Nagymaroson, a következő években itt dolgozott (Balázs Dénes könyve szerint már 1920-ban Nagymarosra költözött). Feleségül vette Kovács Ödön húgát, Líviát.

Az 1956-os forradalom utcai harcai nyomán a budapesti Nemzeti Múzeum épületében tűz ütött ki, amely elpusztította az Afrika-gyűjteményt. Kittenberger Kálmán itt őrzött gyűjtésének nagy része megsemmisült, a Széchenyi Zsigmonddal közös trófeagyűjteménnyel együtt. A veszteséget óriási szerencsétlenségként élte meg.

1956 után Kittenbergert rehabilitálták, több könyve és elbeszélése megjelenhetett, de a fő hivatásának tartott munkájához, a Nimród szerkesztőségébe már nem tért vissza. Írásaiban a vadászati szakszempontok mellett különös figyelmet fordított a természeti közeg, az afrikai népek életmódjának, szokásainak és társadalmának részletes ismertetésére. Munkáinak e sajátossága Kittenbergert Afrika tudós kutatóinak sorába emeli. 1958-ban hunyt el nagymarosi otthonában.

Névnapok

Gedeon

Események

1868
Kubában kitört az első függetlenségi háború.
1872
Ferenc József uralkodó szentesítette a honvédségi Ludovika Akadémia tisztképző felállításáról szóló törvénycikket.
1903
Átadták a forgalomnak a budapesti Erzsébet hidat.
1907
Magyarországon országos általános politikai sztrájkot és tömegtüntetést tartottak a választójogért. A megmozdulás Vörös csütörtökként vonult be a történelembe.
1911
A kínai szárazföldön győzött a Szun Jat-szen vezette kínai polgári forradalom, megbukott a Csang-dinasztia.
1913
Megkezdődött az első magyar Adria-kutató expedíció a Magyar Adria Egyesület szervezésében.
1921
A szegedi tudományegyetemen négy karon megkezdődött az oktatás.
1963
Hatályba lépett az 1963. augusztus 5-én aláírt atomcsend-egyezmény (NTBT).
1964
Tokióban megrendezték (október 10-24.) az első ázsiai olimpiát. A magyarok 10 arany-, 7 ezüst-, és 5 bronzérmet nyertek. (55 éve)
1988
Magyarországon hatályba lépett a társasági törvény, amely lehetővé tette állami vállalatok gazdasági társasággá történő átalakítását.
2002
Kertész Imrének ítélték oda a 2002. évi irodalmi Nobel-díjat.
2004
Az 56. Frankfurti Könyvvásáron Frankfurtban Esterházy Péter író vehette át a német könyves szakma Béke-díját. (15 éve)
2015
Két pokolgép robbant fel Ankara központjában, ahol egy béketüntetésre gyülekeztek emberek. A merényletben 103-an vesztették életüket, több mint kétszázan megsebesültek.

Születések

1684
WATTEAU, Jean-Antoine flamand származású francia festő, a sajátos francia rokokó festészet képviselője (335 éve)
1809
FLÓR Ferenc orvos, sebész, tiszti főorvos, akadémikus (210 éve)
1813
VERDI, Giuseppe olasz zeneszerző
1834
KIVI, Aleksis finn író, az első finn dráma szerzője (185 éve)
1849
GERŐFFY Andor színész, színházalapító, színigazgató (170 éve)
1854
SZACSVAY Imre drámai színész, a Nemzeti Színház örökös tagja (165 éve)
1881
KITTENBERGER KÁLMÁN Afrika-kutató, állattani gyűjtő, író
1889
MEEGEREN, Han van holland festő, zseniális képhamisító (130 éve)
1899
RÖPKE, Wilhelm német közgazdász (120 éve)
1923
SÁNDOR JUDIT Kossuth-díjas operaénekes, érdemes művész, mezzoszoprán, a Magyar Állami Operaház mesterművésze, érdemes művész
1930
PINTER, Harold Nobel-díjas angol drámaíró, író, színész
1934
SOM Gizella Liszt Ferenc-díjas táncművész, táncpedagógus (85 éves)
1938
SZILÁGYI ISTVÁN Kossuth- és József Attila-díjas romániai magyar író, a nemzet művésze
1944
JANKOVICS Tibor Ybl Miklós-díjas építész (75 éves)
1974
BAKÓ Tamás Harangozó Gyula-díjas táncos, koreográfus (45 éves)

Halálozások

19
GERMANICUS római hadvezér, politikus, államférfi (2000 éve)
1849
CSÁNY László földbirtokos, katonatiszt, politikus, miniszter, az 1848-49-es szabadságharc mártírja (170 éve)
1963
PIAF, Édith francia sanzonénekesnő
1975
SCHLATTNER Jenő Kossuth-díjas gépészmérnök
1979
BALÓ József Kossuth-díjas orvos, patológus, akadémikus, a magyarországi daganatkutatás egyik megalapítója (40 éve)
1985
BRYNNER, Yul Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező
1999
KOVÁCS Tamás Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész (20 éve)
2000
FARKAS FERENC kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, karmester, kiváló művész
2004
Christopher Reeve amerikai színész, "Superman" alakítója (15 éve)
2014
FÜLÖP Zsigmond Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész (5 éve)

Időjárás

Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Több helyen, elsősorban az ország déli felén várható eső, zápor, északnyugaton egy-egy zivatar sem kizárt. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, már csak az északi tájakon kísérheti egy-egy erős lökés a nyugatias szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között valószínű, alacsonyabb értékek a tartósan csapadékos délnyugati tájakon várhatók.

12–18 °C

Top hírek

Napló ma

Ki ne hagyd!

Elképesztően szürreális klippel sokkol Kylie Minogue

Két új John Wick-filmet is forgatnak jövőre

A VILÁG LEGNAGYOBB CSELE! - videó

"NÉMET"ORSZÁG...

Blogstar video

Közösség

Most írtátok

Megtartotta utolsó sajtótájékoztatóját az operatív törzs. Ön mennyire elégedett az általuk végzett munkával?

Szavazok
Fontos a véleményed. Ne tartsd magadban, BLOGOLJ!
Ha üzenni szeretnél nekünk, itt azonnal megteheted:

Elküld

Még több