Blogolj!
Augusztus 12., szombat

62 éve hunyt el a világirodalom egyik legnagyobb alakja

2017.08.12.
K77

1955. augusztus 12-én halt meg Thomas Mann Nobel-díjas német író, a 20. századi német nyelvű irodalom kiemelkedő alakja.1875. június 6-án született az ősi Hanza-városban, Lübeckben, régi patríciuscsaládban. Kereskedő és szenátor apja halála után Münchenben telepedett le, és ott élt 1933-ig. Rövid ideig egy biztosító társaságnál gyakornokoskodott, előadásokat hallgatott a Műszaki Főiskolán, később egy szatirikus hetilap munkatársa lett. 1895-től bátyjával, Heinrich Mann-nal két évet Olaszországban töltöttek. Hazatérésük után mindketten arra az elhatározásra jutottak, hogy életüket az írásnak szentelik.

Korai alkotói korszakának első érett terméke a Friedemann úr, a törpe (1898) című novelláskötet, amely Schopenhauer és Nietzsche hatását mutatja. Az 1901-ben megjelent A Buddenbrook ház családja történetén alapul. A regényben három polgári nemzedék sorsát követhetjük nyomon a virágzástól a hanyatlásig. Tonio Kröger (1903) című novellájában a művész-polgár ellentét feloldását kísérelte meg.

1905-ben feleségül vette Katja Pringsheimet, házasságukból hat gyermek született. Közülük négyen - Klaus, Erika, Monika és Golo - az atyai mesterséget választották, elismert írók, újságírók, történészek lettek.

1912-ben készült el egyik leghíresebb elbeszélése, a Halál Velencében, amelyben ismét a művész-problematikát járta körül. A műből 1971-ben Luchino Visconti rendezett emlékezetes filmet Dirk Bogarde főszereplésével. (Több művéből is készült film, dráma, sőt a Mario és varázslóból Vajda János zenéjére opera.)

Az első világháború kitörése fellobbantotta hazafiságát, bátyja, Heinrich azonban - vele ellentétben - megkérdőjelezte a háború értelmét. 1918-ban megjelent, Egy apolitikus személy szemlélődései című esszékötetében védelmébe vette a tekintélyuralmat a demokráciával, a belső kultúrát a moralizáló civilizációval szemben. Utóbb elhatárolódott ettől a "forradalmi konzervativizmusnak" nevezett irányzattól.
1919 után keletkezett tanulmányai azt mutatják, hogy az író lépésről lépésre a magáévá tette a demokrácia alapelveit. Művészileg ez a változás az 1924-ben megjelent A varázshegy című regényében érhető tetten. A mű egy tüdőszanatóriumban játszódik, amelynek beteg, halálra ítélt, a helyhez kötött növényekre emlékeztető, vegetáló világa a század eleji Európa polgári társadalmát jeleníti meg. A világháború azonban - amelynek hadszínterén a főhős, Hans Castorp eltűnik - elsodorja a pusztulásra érett, beteg világot, s egy új világ ígéretét villantja fel.

1929-ben A Buddenbrook-házért elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Írói pályáján ezután a nagy regények sorát csak ritkán szakította meg egy-egy elbeszélés vagy kisregény, mint például a Mario és a varázsló (1930), amely áttételesen azt sugallja, hogy a fasizmussal szemben eredménytelen a passzív ellenállás. Ebben az időszakban az író a polgári humanizmus megteremtésének alapját a népek és társadalmi rétegek fasizmusellenes összefogásában látta.

1933-ban, amikor Hitler hatalomra került, éppen külföldi előadókörúton tartózkodott, gyermekei és barátai tanácsára úgy döntött, hogy nem tér haza. Néhány évig Svájcban élt, 1936-ban megfosztották német állampolgárságától.

Még 1933-ban kezdett hozzá a József és testvérei című tetralógia megírásához, amelynek utolsó kötete 1943-ban készült el. Hiteles történetek, feledhetetlen alakok, történetfilozófia, mélységes emberség és fenyegető embertelenség kavarog ebben az óriásepikában. A bibliai történet feldolgozásában a mítoszból kialakuló történelem kezdetét, a humánus Isten születését ábrázolta. A tetralógia írása közben fejezte be a Lotte Weimarban című regényét, amely Goethe naplójának egy rövid epizódját idézi fel.

1938-ban Amerikában telepedett le, előbb Princetonban, majd Dél-Karolinában élt, 1944-ben amerikai állampolgár lett. 1943-ban kezdte írni a Doktor Faustust, a regény zeneszerző főhősének zenéjével "beszéli el" korának tapasztalatait, a 20. század német kultúrájának csődjét, a klasszikus humanizmus vereségét. Utolsó epikai művei, A kiválasztott című regény, A megtévesztett című elbeszélés és az életművet lezáró, befejezetlenül maradt regény, az Egy szélhámos vallomásai.

Az ötvenes évek elején visszatért Európába, Svájcba, s ugyanolyan rendszerességgel, alapossággal dolgozott, mint addig mindig. Nyolcvanéves korában, 1955. augusztus 12-én hunyt el Zürichben.

Thomas Mann hatszor látogatott Magyarországra, szoros kapcsolatot ápolt több magyar íróval, gondolkodóval. Az első világháború előtt ismerkedett meg Kosztolányi Dezsővel, a Néró, a véres költő német nyelvű kiadása az ő előszavával jelent meg. Nagyra becsülte Lukács Györgyöt, a húszas évek elején betegágyánál látogatta meg Móricz Zsigmondot, közeli kapcsolat fűzte Hatvany Lajoshoz, Balázs Bélához. Irodalomtörténeti érdekesség, hogy A varázshegy előbb jelent meg magyarul, mint németül. (A fordító, Turóczi-Trostler József a német nyelvű korrektúrából dolgozott.)

A József és testvérei írásakor gyakran váltott levelet Kerényi Károly klasszika-filológussal. 1937-ben a magyar rendőrség nem engedélyezte, hogy budapesti előadásán József Attila felolvassa Thomas Mann üdvözlése című versét.

Névnapok

Klára

Események

1099
Az aszkalóni csatában Bouillon Gottfried vereséget mér Al-Afdal vezír Jeruzsálem visszafoglalására indított seregére, ezzel véget ér az első keresztes háború.
1323
Svédország és a Novgorodi Fejedelemség megköti a nöteborgi békét.
1399
Vitold litván nagyfejedelem döntő vereséget szenved a tatároktól a vorszkla menti csatában.
1687
A nagyharsányi csatában a Savoyai Jenő vezette császári hadsereg vereséget mér a török haderőre.
1812
Middletonban üzembe helyezték a világ első fogaskerekű vasútját.
1829
I. Ranavalonát Antananarivóban Madagaszkár királynőjévé koronázzák.
1833
350 telepes a Chicago folyó partján, Chicago néven saját települést alapít.
1870
A Poroszországtól elszenvedett vereségek hatására III. Napóleon francia császár lemond a hadsereg főparancsnokságáról.
1877
Asaph Hall amerikai csillagász felfedezi a Mars mindkét holdját, a Phoboszt és a Deimoszt.
1898
Fegyverszünet a spanyol–amerikai háborúban. A háborút lezáró békeszerződést 1898. december 10-én kötik meg Párizsban.
1908
Elkészül az első Ford T-modell.
1912
Kínában megalakul a Nemzeti Párt (Kuomintang).
1914
Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzen Magyarországnak.
1919
A horvát és szerb alakulatok megszállták a Vendvidék jelentős részét (a mai Muravidék), amelyet a trianoni békeszerződés a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak ítélt.
1920
Megérkezik Varsó alá, Skierniewicébe a magyar hadisegély, és a lengyelek ellentámadásba kezdenek a lengyel-bolsevik háborúban.
1952
A meggyilkolt költők éjszakája Moszkvában
1953
A Szovjetunió felrobbantja az első hidrogénbombáját Szibériában.
1960
Az USA-ban felbocsátják az első passzív távközlési műholdat, az Echo-1-et.
1966
John Lennon nyilvánosan bocsánatot kér azon kijelentése miatt, miszerint a The Beatles népszerűbb, mint Jézus.
1977
Az Enterprise űrrepülőgép első próbarepülése.
1998
Sopron város önkormányzata kirobbantja a vagyonkezelési botrányt, ezzel kezdetét veszi a Globex Holding bukása.
2000
A Kurszk orosz atom-tengeralattjáró teljes legénységével elsüllyed a Barents-tengeren.

Születések

1651
Margit Terézia császárné (Margarita Teresa infánsnő), IV. Fülöp spanyol király leánya, I. Lipót német-római császár első felesége († 1673)
1762
Christoph Wilhelm Hufeland német orvos († 1836)
1793
Kiss Károly katonatiszt, hadtörténész, költő, író, az MTA tagja, az 1848-as nemzetőrség egyik szervezője († 1866)
1818
Sztrokay Elek katonatiszt, hadtudományi író († 1847)
1821
Királyi Pál újságíró, publicista, politikus († 1892)
1862
Jules Antoine Richard francia matematikus, geométer, a Richard-antinómia névadója († 1956)
1872
Olgyay Ferenc festő, a Szolnoki művésztelep egyik alapítója († 1939)
1875
Csörgey Titusz, ornitológus, festőművész († 1961)
1877
Bartha Albert katonatiszt, politikus, a Károlyi-kormány hadügyminisztere († 1960)
1881
Cecil B. DeMille amerikai filmrendező († 1959)
1887
Erwin Schrödinger Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atyja († 1961)
1894
Miskolczy Dezső magyar orvos († 1978)
1904
Lossonczy Tamás Kossuth-díjas magyar festőművész († 2009)
1912
Samuel Fuller amerikai filmrendező († 1997)
1913
Tarján Róbert orvos, az orvostudományok doktora († 1979)
1915
Bill Boyd (William Boyd) amerikai autóversenyző († 1984)
1919
Béky-Halász Iván magyar költő, műfordító († 1997)
1925
Farkas Vladimir kommunista államvédelmi tiszt, memoárszerző († 2002)
1926
John Derek amerikai színész, rendező, fényképész Bo Derek férje († 1998)
1935
John Cazale amerikai színész († 1978)

Halálozások

1484
IV. Szixtusz pápa (* 1414)
1612
Giovanni Gabrieli késő reneszánsz-kori barokk olasz zeneszerző (* 1905)
1648
I. Ibrahim az Oszmán Birodalom 19. szultánja, a janicsárok meggyilkolják (* 1615)
1682
Jean-Louis Raduit de Souches francia nemzetiségű, osztrák szolgálatban álló tábornok (* 1608)
1689
XI. Ince pápa (* 1611)
1827
William Blake angol költő, festő, grafikus és nyomdász (* 1757)
1848
George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója (* 1781)
1854
Antal János erdélyi református püspök (* 1767)
1862
Johann Michael Ackner erdélyi szász evangélikus lelkész, egyházi író (* 1782)
1864
Sbüll Ferenc magyarországi szlovén költő (* 1825)
1873
Kardos János magyarországi szlovén költő, író, műfordító (* 1801)
1883
Erdey Fülöp, orvos (* 1803)
1891
Haan Lajos, evangélikus lelkész, történetíró, az MTA tagja (* 1818)
1900
Wilhelm Steinitz, osztrák-amerikai sakkozó, az első hivatalos sakkvilágbajnok (* 1836)
1924
Bródy Sándor író (* 1863)
1928
Endre Béla magyar festőművész (* 1870)
1955
Thomas Mann Nobel-díjas német író (* 1875)
1961
Vedres Márk magyar szobrászművész (* 1870)
1964
Ian Fleming angol író, a "James Bond" regények szerzője (* 1908)
1985
Manfred Winkelhock német autóversenyző (* 1951)
1989
William Shockley Nobel-díjas amerikai fizikus, a tranzisztor egyik kifejlesztője (* 1910)
1992
John Cage amerikai zeneszerző (* 1912)
1996
Ambarcumjan örmény születésű szovjet-orosz csillagász (* 1908)
2004
Godfrey Hounsfield angol villamosmérnök, orvostudományi Nobel-díjat a komputertomográfos technológia kifejlesztéséért (* 1919)
2010
Guido de Marco máltai jogász, politikus, egykori köztársasági elnök (* 1931)
2011
Papp Oszkár Kossuth-díjas magyar festő, tűzzománcművész, művészetszervező (* 1925)
2013
Vukán György magyar zeneszerző, zongoraművész (* 1941)
2014
Pális Ferenc magyar labdarúgó, csatár (* 1927)

Időjárás

Az ország középső részén fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon viszont több lesz a felhő, ezeken a tájakon helyenként lehet zápor, zivatar. Késő délután, estefelé a keleti határvidéken tartós eső is valószínű. Az északnyugati szél többfelé lesz erős, zivatar környékén viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16, 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24, 29 fok között várható, de az északnyugati határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb, a Nyírségben és a keleti határvidéken 30, 33 fok is lehet.

24–33 °C

Top hírek

Napló ma

Ki ne hagyd!

Balla Ingatlanirodák
hirdetés

Tiltsuk be a dízeleket!!! Ok, de milyen lenne az élet teherautók nélkül?

Így készül az igazi kanizsai dödölle – videó

Fesztiválszezon mi?!

ISZLAMABAD? DEHOGY! MONFALCONE, OLASZORSZÁG...

Blogstar video

Közösség

Most írtátok

Mennie kell-e Dabóczinak a BKK éléről?

Szavazok
Fontos a véleményed. Ne tartsd magadban, BLOGOLJ!
Ha üzenni szeretnél nekünk, itt azonnal megteheted:

Elküld

Még több